Både Valdemar Atterdags og hans datters liv som regenter (1340-1412) var præget af vekslende konflikt og samarbejde med den jyske topadel.

Denne spillede en væsentlig rolle for at sætte Valdemar på tronen i 1340, men gjorde tre gange oprør mod ham siden uden at kunne få bugt med ham, endsige væsentlige indrømmelser.

Da Margrethe trådte ind på scenen sammen med sin lille søn efter Valdemars død i 1375 var der af forskellige årsager næsten ikke kontakt mellem det meste af den jyske adel og ’Margrethes regime’ de første ca. 10 år. Senere fulgte kontakter af en art, som mange givetvis helst havde været foruden, idet store mængder adelsgods blev fradømt ejerne, hvis de da ikke frivilligt valgte at afstå det til gejstlige institutioner inden. Hvordan hænger alt dette sammen? Og kan vi finde deltagere og ofre med tilknytning til Salling og omegn? Og hvorfor blev der bygget på voldstedet Sallingholm i 1372, som nylige arkæologiske undersøgelser har vist, at der blev?

Forelæser lektor emeritus dr. phil. Anders Bøgh.

Det vil være muligt at bestille og købe 2-bindsværket om Nørre Vosborg til favørpris hos Anders Bøgh, kr. 450. Forlagsprisen er kr. 600.

Foredraget afholdes torsdag 16. marts 2017, kl. 19-21. Skive Bibliotek, Østergade 25, 7800 Skive.
Entré: 50,- kr. for medlemmer af Skive Kulturhistoriske Museumsforening / 75,- for øvrige gæster incl. kaffe.

Tilmelding og bestilling af bøger om Nr. Vosborg til johanniels@gmail.com, senest torsdag den 9. marts.

Location: Skive Bibliotek, Østergade 25, 7800 Skive