1. august 2017 udgives bogen “Daily Life at the Turn of the Neolithic – A comparative study of longhouses with sunken floors at Resengaard and nine other settlements in the Limfjord region, South Scandinavia”.

Bogen præsenterer på engelsk et omfattende studie af sporene af hverdagslivet i udgravede hustomter på bopladser i den centrale del af Limfjordsområdet ved overgangen fra stenalder til bronzealder (perioden 2350-1600 f.Kr.).
Disse spor – som belyser særdeles vigtige sider af menneskers levevilkår på egnen – analyseres, fortolkes og sættes i nyt perspektiv.

Museum Sallings seniorforsker John Simonsen er forfatter til værket, som udgives af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Museum Salling.

Til udgivelsen er givet fornem støtte fra:
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Beckett-Fonden
Farumgaard-Fonden
Den Hielmstierne-Rosencronske Stiftelse

Bogen kan købes på Aarhus Universitetsforlag (www.unipress.dk) og hos Museum Salling ved henvendelse på: info@museumsalling.dk
Pris: 475,- kr. incl. moms.

Resumé af afhandlingen kan læses her: Spor af dagliglivet omkring slutningen af yngre stenalder

Location: MUSEUM SALLING, Kisumvej 32, Rønbjerg, 7800 Skive