I uge 46 begyndte MUSEUM SALLING en arkæologisk udgravning af et større område omkring Thise Mejeri. Udgravningen vil give et indblik i, hvorledes menneskene på stedet for ca. 85 generationer siden både skabte og oplevede historien.

Da Thise Mejeri står for at skulle udvide, er der tidligere i år blevet lavet en arkæologisk forundersøgelse på stedet. Forundersøgelsen viste, at der er spor efter en bebyggelse på stedet, der kan dateres til tiden omkring 500 f.Kr. På den tid begyndte datidens mennesker at gøre mere og mere brug af jern i deres hverdag, og det er derfor en tid, der markerer overgangen mellem Bronzealderen og Jernalderen. Disse spor bliver nu undersøgt i en arkæologisk udgravning.

Billedet viser området omkring Thise Mejeri. Søgegrøfterne fra den forudgående arkæologiske forundersøgelse er markeret med rødt, og de områder, som nu skal udgraves, er angivet med blåt.

I alt skal der udgraves et hen ved 1,9 ha stort område. Først skal pløjelaget fjernes med gravemaskine. I den blotlagte råjord vil der så kunne ses spor efter de datidige mennesker så som huse og andre af deres aktiviteter. Ved undersøgelsen af de forskellige spor vil der kunne blive gjort fund af diverse genstande, som datidens mennesker brugte i deres hverdag. Hvis arkæologerne er heldige, vil der måske endda kunne findes enkelte grave, da forundersøgelsen også viste vise spor i den retning.

Udgravningen vil vare et par måneder ind i det nye år.

 

Location: Området omkring Thise Mejeri, Thise, 7870 Roslev