MUSE®UM rummer fem lokalhistoriske arkiver, der tilsammen dækker Skive kommune.

De enkelte arkivers dækningsområde fremgår af nedenstående kort.

Arkivernes væsentligste samlinger består af arkivalier, fotos, film, lydbånd, aviser (alle aviser udgivet i Skive undtagen Skive Folkeblad 1880-1933), ugeaviser, udklip, kort og tegninger samt bibliotek med lokallitteratur.

Du er altid velkommen til at kontakte eller besøge arkiverne.

Hvis du vil besøge et arkiv, kan du evt. kontakte arkivet på forhånd, så relevant materiale kan findes frem og ligge parat, når du kommer.