Det arkæologiske ansvarsområde

Arkæologisk afdeling ved MUSEUM SALLING har ansvaret for det antikvariske arbejde i Skive Kommune. Der foretages myndighedsarbejde i forhold til byggesager og lokalplaner efter museumsloven.

I Salling, Nordfjends og på Fur har der levet mennesker i mindst 12.000 år og området har mange velbevarede fortidsminder. Museet arbejder for at indsamle og bevare oplysninger om fortidens levevis og for at producere ny viden om oldtid og middelalder.

Gravhøje i rækker eller i mindre grupper er et markant landskabstræk, der kan minde os om den fjerne fortid. Her blev oldtidens døde begravet, ofte under komplicerede gravritualer. I dag er der ca. 750 synlige og fredede gravhøje tilbage i Skive Kommune. Antallet af høje har været langt større og kendes i dag som overpløjede gravhøje, der ligger skjult under mulden.

Hvert år dukker nye, og hidtil ukendte fortidsminder op ved museets arkæologiske aktivitet. Det er især spor efter oldtidens bebyggelser – hustomter og gårde. Bebyggelser kan som oftest ikke ses på markoverfladen. De bliver fundet ved prøvegravninger f.eks. forud for byggemodning, råstofindvinding eller skovrejsning. Dyrkning kan også være årsag til fund af en ny lokalitet. Arkæologien arbejder endvidere med at indsamle vidnesbyrd fra middelalderen. Kirker og herregårde er i dag synlige spor, mens landsbyernes og Skive bys opståen og tidlige udvikling, skal forklares ud fra jordfund. Her kan selv ganske små udgravninger give mange nye oplysninger. Museet vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der skal sættes en egentlig udgravning i gang.

Arkæologisk afdeling varetager museumsloven i Skive kommune. Arbejdet består bl.a. af sagsbehandling i forhold til bygge- og anlægsarbejder, lokalplaner o.a. På arkæologisk afdeling indsamles, registreres, bevares, forskes og formidles resultaterne af den arkæologiske virksomhed. Resultaterne fra de seneste års større udgravninger kan findes under korte udgravningsberetninger, samt årets udgravninger. Har du lyst til at besøge fortidsminder, er der omtale af forskellige seværdigheder.

 Er du i tvivl om loven, har du fundet noget eller bare nysgerrig, så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 99 15 71 90 eller arkaeologi@museumsalling.dk